Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem

Aby móc zorganizować uroczystość pogrzebową, należy posiadać pełną dokumentację. Jako osoby z wieloletnim doświadczeniem, mamy szeroką wiedzę na temat załatwiania wszelkich formalności związanych z pogrzebem.

Reprezentujemy rodzinę osoby zmarłej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasie Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Jeśli zachodzi taka potrzeba, pozyskujemy stosowne zaświadczenia z zakładu, w którym pracował zmarły. Zgłoszenie do wyżej wymienionych urzędów ma na celu uzyskanie zasiłku pogrzebowego, który zazwyczaj w całości pokrywa koszty pochówku. Występując w imieniu rodziny, możemy również uzyskać akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Długopis na notesie

W celu dopełnienia formalności, pozwalających zlecić naszej firmie organizację ceremonii pogrzebowej, niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dowód zmarłego, odcinek renty, emerytury bądź legitymacja rencisty/emeryta;
  • dowód osobisty reprezentanta rodziny, zlecającego usługę.
  • karta zgonu przygotowana przez lekarza (na jej podstawie wystawiany jest akt zgonu);

Uzyskanie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, pociąga za sobą konieczność dostarczenia do naszej firmy:

  • dowodu osobistego zmarłego;
  • dowód osobisty współmałżonka (do wglądu w USC);
  • karty zgonu.

Otrzymanie zasiłku pogrzebowego wymaga przedłożenia:

  • aktu zgonu;
  • legitymacji KRUS, ZUS, MSW bądź zaświadczenia z miejsca pracy zmarłego;
  • faktura wystawiona przez naszą firmę;
  • kserokopia dowodu osobistego reprezentanta rodziny, zlecającego usługi pogrzebowe.