Poradnik pogrzebowy

Trzymanie za rękę

 1. W przypadku śmierci bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) jeśli zgon nastąpił w domu.

W innym przypadku wystawia to szpital, w którym przebywał zmarły.

Lekarz ma obowiązek potwierdzenia zgonu.

 1. Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy.
 2. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
 3. Ciało przewozi się do kostnicy miejskiej lub zakładu pogrzebowego, jeśli ten dysponuje własną chłodnią.
 4. W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową.
 5. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
 • kartę zgonu wystawioną prze lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka,
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatnim odcinkiem emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.

Nasz zakład pomaga we wszystkich elementach procedury formalno-prawnej, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS oraz wyrobieniem aktu zgonu.

 1. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
 • data pogrzebu lub kremacji,
 • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
 • wybór trumny,
 • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.