Organizujemy kremację

Zdarza się, że wolą zmarłego bądź jego rodziny jest zorganizowanie kremacji. W takiej sytuacji pogrzeb przebiega nieco inaczej niż dobrze znana, tradycyjna ceremonia pochówku.

Wówczas pogrzeb może przybrać jedną z dwóch form:

  • przeprowadzenie kremacji w pierwszej kolejności (istnieje możliwość symbolicznego pożegnania zmarłego w towarzystwie osoby duchownej). Następnego dnia odbywają się uroczystości pogrzebowe przy urnie;
  • zorganizowanie uroczystości pogrzebowych przed kremacją, spopielenie zwłok, a następnie odprowadzenie urny z prochami do grobu bądź kolumbarium.

Niebieska urna

Sam proces spopielenia odbywa się w specjalnie przystosowanej, pozbawionej metalowych elementów trumnie. Kremacja trwa do kilku godzin.

Jeśli chodzi o formalności, należy uzyskać kartę zgonu, na podstawie której w Urzędzie Stanu Cywilnego wystawiany jest akt zgonu. Kolejnym etapem jest poinformowanie naszej firmy o planowanej kremacji. Nasi pracownicy przygotują zezwolenie na przeprowadzenie procedury – na dokumencie musi widnieć podpis reprezentanta rodziny.