Wykonujemy ekshumacje

Istnieją sytuacje, w których konieczne jest wykonanie ekshumacji. Procedurę przeprowadzamy tylko w ściśle określonych przypadkach, na które wyraża zgodę sąd, prokurator, państwowy inspektor sanitarny bądź wojewoda.

Oczywiście zanim przeprowadzimy stosowne czynności, najbliższa rodzina musi zgłosić zamiar ekshumacji do zarządu cmentarza, na którym spoczywa zmarła osoba. Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej bądź u państwowego inspektora sanitarnego. Nasza firma pomaga w poprawnym wypełnieniu wszelkich formalności.

Transport trumny

Należy pamiętać, że ekshumacja zwłok może odbywać się tylko i wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, między 16 października a 15 kwietnia. Za każdym razem czynności przeprowadzane są w godzinach porannych. Nad poprawnym przebiegiem procedury czuwa delegacja ze stacji sanitarno-epidemiologicznej.